Skip to main content

Vedligehold

Vedligehold

  • Gennemgang og byggetekniske undersøgelser. Drøftelse af muligheder og forskellige løsninger
  • Afklaring og forventnings afstemmelse
  • Prioritering af opgaver og tilgang. Hjælp til indhentning af tilbud ved entreprenører hvis ønskes
  • Vedligeholdelsesplan

Vedligehold

Ligesom rigtig meget andet, forlænger man levetiden, og sikrer mindst muligt uforudsete udgifter hvis man vedligeholder sit hus.

NV Bolig kan hjælpe jer her med en gennemgang af jeres bolig, med udgangspunktet i hvor standen er lige nu, og hvad man skal forvente af kommende vedligehold – og hvornår, for at komme udskiftning eller andet i forkøbet. Så kan man tilrette sit budget efter det.

Vi gennemgår boligen og drøfter mulighederne, og derefter en forventningsafstemning for hvad I ønsker helt præcist overblik over. Skal der udføres vedligehold allerede nu, kan NV Bolig hjælpe med tilgangen til det, eller håndterer sagen for jer som tovholder.

Det være sig kontakt til entreprenører, tilsyn under udførsel eller andet. NV Bolig kan også udføre en vedligeholdesesplan, så I kan se hvornår der bør forventes udført vedligehold. Hvad, hvornår og forventet udgifter forbundet med det – de næste 30 år frem.

Prisen vil typisk variere efter boligens størrelse eller opgavens omfang.
Priseksempel 1: Op til 2. timer uden notat/rapport kr. 3.300 inkl. moms
Priseksempel 2: Op til 3. timer uden notat/rapport kr. 5.000 inkl. moms
Notater og- eller tidsforbrug udover afregnes på medgået tid til kr. 935 inkl. moms

Kørsel afregnes til kr. 5 inkl. moms pr. kørte km, op til 50km. hver vej

I priserne er indeholdt dialog og evt. ikke destruktive undersøgelser med evt. termografi og fugtundersøgelser. NV Bolig medbringer stige på 3,2m.

Pris på vedligeholdesesplan er afhængig af husets størrelse, er der behov for lift, og husets alder.

Ring eller skriv – ellers afklares dette ved gennemgangen for mere præcist behov og omfang.