Skip to main content

Myndighedsbehandling

Kræver jeres projekt godkendelse fra myndigheden?

Skal I have tegnet eller søgt om tilladelse for at komme videre – så kan NV Bolig hjælpe.

Det anbefales til enhver tid at NV Bolig tages med i forløbet så tidligt som muligt, men hvis I er i gang, eller kun har brug for hjælp til enkelte ting, finder vi en løsning på dette også.

Bygningsreglementet stiller krav til eksempelvis:

Før byggeriets begyndelse:
– Beskrivelse af arbejdet
– Tegninger som situationsplan, plan- facade og snit
– Konstruktions- og brandklasse

Under byggeriet:
– I byggetilladelsen kan være angivet dokumentationskrav som skal udføres under byggeriet

Efter byggeriet:
– Færdigmelding af byggearbejdet
– Udfærdigelse af dokumentation for det byggede
– DKV plan (Drift-, kontrol- og vedligeholdelses plan)
– LCA (ved nybyggeri) – krav til dokumentering af CO2 udledning

Rene Vigh

Rådgivende bygningskonstruktør

Er du privat eller virksomhed? Har du brug for absolut ekspertise, når du skal bygge?
NV Bolig er din ven i nøden, når du ønsker uvildig og rådgivende hjælp. Din tilfredshed er min målsætning. Intet andet.

Du kan kontakte mig her