Skip to main content

Byggeteknisk Rådgivning

Byggeteknisk rådgivning

  • Byggetekniske undersøgelser af bygning, bygningsdele eller skader
  • Drøftelse af muligheder og forskellige løsninger
  • Hvad gør I nu/fremgangsmåde herfra
  • Udarbejdelse af notat omkring de konstaterede forhold – som evt. kan sendes til forsikringen
  • Hjælp til indhentning af tilbud ved entreprenører hvis ønskes
  • Deltagelse i møder med håndværkere eller forsikringsrepræsentanter
  • Kontrol med det som udbedres

Hvad er en byggeteknisk rådgivning?

Inden I går i gang med en renovering, udbedring af skade eller bare er nysgerrige på jeres måske kommende drømme i jeres eksisterende bolig/tilbygning kan der dukke mange spørgsmål op.

Hvad er det helt præcist i gerne vil opnå med jeres projekt, hvad er reglerne, hvad vil det forventeligt koste, er der noget vi skal være opmærksom på, eller kan vi bare gå i gang og komme sikkert i mål? Hvilke håndværkere skal vi kontakte, og er de uvildige hele vejen igennem projektet? Er vores bolig egnet til den opgave, eller burde man tænke helt andre veje?

Ovenstående er ikke nødvendigvis udtømmende, og vi tager udgangspunkt i jeres bolig, jeres drømme og drøfter de evt. muligheder eller begrænsninger der kan være.

I kan vælge at lade NV Bolig deltage hele vejen, og jo tidligere I vælger at inddrage, jo større mulighed for at udfordringerne bliver taget på forhånd, i stedet for at det kommer som overraskelser, og dermed med ekstra omkostninger som for eksempel kan være pris og udskydelse af tidsplanen.

I kan naturligvis også vælge det som giver mening for jer, og ændrer behovet sig så undervejs, kan vi forsøge at samle op på det som har givet nye udfordringer.

Det afklarer vi på et indledende møde, hvor vi laver en forventningsafstemning så det passer til jeres behov.

Prisen vil typisk variere efter boligens størrelse eller opgavens omfang

Priseksempel 1: Op til 2. timer uden notat/rapport kr. 3.300 inkl. moms
Priseksempel 2: Op til 3. timer uden notat/rapport kr. 5.000 inkl. moms

Notater og- eller tidsforbrug udover afregnes på medgået tid til kr. 935 inkl. moms
Kørsel afregnes til kr. 5 inkl. moms pr. kørte km, op til 50km. hver vej

I priserne er indeholdt dialog og evt. ikke destruktive undersøgelser med evt. termografi og fugtundersøgelser. NV Bolig medbringer stige på 3,2m.

Rene Vigh

Rådgivende bygningskonstruktør

Er du privat eller virksomhed? Har du brug for absolut ekspertise, når du skal bygge?
NV Bolig er din ven i nøden, når du ønsker uvildig og rådgivende hjælp. Din tilfredshed er min målsætning. Intet andet.

Du kan kontakte mig her