Skip to main content

Rentabilitetsberegning

Bygningsreglementet stiller som udgangspunkt krav til at man udfører energibesparelser ved ombygninger.

Det er dog ikke i alle tilfælde at man ”bare” kan isolere eller renovere.

Som udgangspunkt skal man opfylde bygningsreglementet med nuværende krav, men hvis det ikke er rentabelt, eller det har en fugtmæssig konsekvens i bygningen, skal kravet ikke nødvendigvis opfyldes. I de tilfælde hvor det eksempelvis har en konsekvens fugtmæssigt, hvilket vurderes ud fra en helhed af bygningen, skal der isoleres bedst muligt ud fra en vurdering samt beregning af konstruktionen.

Hvis en ombygning ikke vurderes rentabel, skal dette kunne eftervises.

I nogle tilfælde kan det vurderes ud fra få informationer, og andre gange skal der besigtiges og laves beregninger, hvilket naturligvis har betydning for den brugte tid.

Opgaven udføres ud fra medgået tid, hvor I betaler for den brugte tid – hverken mere eller mindre.

Forbrugt tid ligger typisk inden for 1 – 4 timer afhængig af kørselsbehov, alder- og type samt tilgængeligt tegningsmateriale på hus.

For at forstå bygningsreglementets efterisoleringskrav er det nødvendigt, at definere forskellige situationer/typer af renovering. Ved renovering af bygningsdele skelnes der i bygningsreglementet mellem følgende tre situationer:

 1. Reparationer (fx udskiftning af et par tagsten, malerarbejde, puds reparationer)
  Reparationer dækker over mindre ændringer, der ikke udløser krav om gennemførelse af rentable energibesparelser.
  Altså mindre reparationer.
 2. Ombygning (fx ny tagbelægning eller facadebeklædning).
  Definitionen af ombygning er central i forhold til at forstå efterisoleringskravet fuldt ud. Ved ombygning udfører man et renoveringsarbejde af en bygningsdel (tag/loft-konstruktion, ydervæg, gulv-konstruktion), ofte fordi der er behov for at udskifte et udtjent materialelag enten udvendigt eller indvendigt. Dette gælder også en ”tag på tag” løsning med stål eller et ekstra lag tagpap. Ved et ombygningsarbejde vil de bærende elementer i bygningsdelen typisk ikke blive erstattet af nye.
  Ved ombygning stiller bygningsreglementet krav om at der efterisoleres, hvis det er rentabelt.
  I nogle tilfælde vil det være sådan, at efterisolering op til det niveau, der er krav om i bygningsreglementet, ikke er rentabelt. Der kan dog være en mindre isoleringstykkelse, der er rentabelt. Denne merisolering skal så foretages.
 3. Udskiftning af bygningsdel (fx udskiftning af en hel tag- eller gulvkonstruktion).
  Hvis en bygningsdel demonteres/nedrives uden at der bevares noget af bygningsdelen inklusiv de bærende bygningsdele, og der i stedet opbygges en hel ny bygningsdel, er der tale om udskiftning af bygningsdele.
  Bemærk at erstatning af fx en tagbelægning eller en facadebeklædning i bygningsreglementet kategoriseres som en Ombygning jf. pkt. 2.
  Ved udskiftning af en bygningsdel, skal bygningsdelen altid isoleres svarende til kravet i § 279, uanset rentabilitet.
  Kilde: BR18, 08-2023
Kontakt mig for at høre mere om din situation

Rene Vigh

Rådgivende bygningskonstruktør

Er du privat eller virksomhed? Har du brug for absolut ekspertise, når du skal bygge?
NV Bolig er din ven i nøden, når du ønsker uvildig og rådgivende hjælp. Din tilfredshed er min målsætning. Intet andet.

Du kan kontakte mig her

Få et

uforpligtende

tilbud

Få et uforpligtende tilbud