Skip to main content

Køberrådgivning

Køberrådgivning

  • Gennemgang af dokumenter, tilstandsrapport, el rapport, energimærke og tegninger
  • Evt. hjælp med at finde dokumenter (offentlige dokumenter)
  • Hvis førstegangskøber – en introduktion af hustypen
  • Byggeteknisk gennemgang af huset inkl. undersøgelser i aftalt omfang (kan indeholde et hurtigt notat taget på stedet)
  • Forklaring af og med det som evt. findes
  • Vejledning til evt. renoveringer hvis der er ønsker til det nye
  • Rådgivning om forventet vedligehold

Køberrådgivning

Når man køber hus er det ofte blandt de største investeringer man foretager sig. Det er ofte også én af de investeringer som kan være lidt uoverskuelig for mange.

Med køberrådgivning fra NV Bolig for I en uvildig gennemgang af boligens dokumenter som tilstandsrapport, el rapport, energimærke og tegninger samt en introduktion til hustypen hvis ønskes.

Foreligger der ikke tegninger kan NV Bolig være behjælpelig med at undersøge ved myndigheden. NV Bolig deltager ved en besigtigelse af boligen, hvor vi drøfter det som evt. findes undervejs. Der er mulighed for lette fugtundersøgelser hvis findes nødvendigt.

Vi drøfter undervejs evt. ønsker fra jeres side, og hvad der skal forventes i forhold til vedligehold af den kommende bolig.

Prisen vil typisk variere efter boligens størrelse eller opgavens omfang.
Priseksempel 1: Op til 2. timer uden notat/rapport kr. 3.300 inkl. moms
Priseksempel 2: Op til 3. timer uden notat/rapport kr. 5.000 inkl. moms
Notater og- eller tidsforbrug udover afregnes på medgået tid til kr. 935 inkl. moms

Kørsel afregnes til kr. 5 inkl. moms pr. kørte km, op til 50km. hver vej

I priserne er indeholdt dialog og evt. ikke destruktive undersøgelser og lette fugtundersøgelser.
NV Bolig medbringer stige på 3,2m.

Boliger < 130m2 falder ofte under op til 2. timer, og Boliger < 200m2 falder ofte under op til 3. timer

Hvorfor benytte en rådgiver til købergennemgang, og ikke et familiemedlem eller den lokale håndværker?
Man kan sagtens benytte ovenstående, men ønsker man at bevare den gode stemning ved middagsbordet hvis der viser sig noget andet efter køb end forventet, eller et afgrænset vidensområde som den enkelte fagentreprenør besidder, er det måske en god idé at vælge en rådgiver.
Eksempelvis vil en murer have en stor viden og ekspertise inden for murerfaget, og tømmerne inden for tømrerfaget, men et huskøb er lidt mere end det.
Rådgiveren kommer omkring en lidt mere bred del som årgangen af hus med de fordele- eller ulemper det kan have. Det kan være jordforhold som kan have betydning, ændringer der er foretaget, de forskellige faggrupper, og har I ønsker om at ændre noget efter et køb, kan der oplyses om de gældende regler som I bør være opmærksom på.
Opstår der spørgsmål undervejs som ikke kan besvares i nuet indhentes svarende som ikke vil være et ”sådan plejer vi at gøre” men ud fra nutidens gældende regler og krav så I sikres at I ikke står med en uforudset regning når I selv flytter igen.

Rene Vigh

Rådgivende bygningskonstruktør

Er du privat eller virksomhed? Har du brug for absolut ekspertise, når du skal bygge?
NV Bolig er din ven i nøden, når du ønsker uvildig og rådgivende hjælp. Din tilfredshed er min målsætning. Intet andet.

Du kan kontakte mig her